สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 MA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 22-04-2563 273 ดาวน์โหลดเอกสาร